Pedagogiskt upplagd kurs, noggrann genomgång, tid till feedback till alla. Trevliga personer och hundar