Fortsätt som du gör, du är pedagogisk och individanpassar!